Missie en visie

Team Terra wil werk maken van een gezondere wereld. Wij voelen ons heel erg thuis binnen de visie van Permacultuur, waarin alles draait om het ontwerpen samen met de natuur. De ‘natuur’ is één geheel; de verschillende elementen binnen het systeem vervullen meerdere functies en kunnen niet zonder elkaar.

Wij mensen zijn onderdeel van de natuur en door natuur om de mens heen te creeren, ontstaat er meer welzijn. Team Terra wil bijdragen aan plekken waar kinderen, buurtbewoners en/of zorgbehoevenden de mogelijkheid krijgen van hun natuurlijke omgeving te kunnen leren en genieten.

Team Terra is vooral praktisch ingesteld: een tuin moet in een duidelijke behoefte voorzien, zodat aanleg en beheer niet eenmalig, maar duurzaam is. En een duidelijke functie maakt een project financieel haalbaar. Voedselproductie kan voor instellingen of particulieren van belang zijn, maar ook leren observeren, of leren organiseren kan bij scholen en opvangcentra belangrijk zijn. Samenwerking en ontmoeting zijn minder gemakkelijk te kwantificeren, maar minstens zo belangrijk voor buurttuinen, speeltuinen of verzorgingstehuizen. 

 

Download hier onze meest recente balans en resultatenrekening (2015)

 

Volg ons op Facebook!